BRF Stenbrottet 6 – Sundbyberg

BRF Stenbrottet 6 är en bostadsrättsförening på Mariagatan 9 i Sundbyberg som omfattar 22 st lägenheter. Man hade ett ökande behov av cykelparkeringar och samtidigt hade man haft problem med cykelstölder. Speciellt då vissa cyklar inte fick plats i de gamla ”hjulklämmarställen” och då fick stå lösa på marken var de väldigt enkla att stjäla. Något måste göras!

Lösningen blev sexton stycken COBRA-parkeringar från Klaver. De yteffektiva parkeringarna gjorde att man fick parkeringsplats för flera cyklar än tidigare och ramlåsningsmöjligheten förbättrade stöldskyddet betydligt. Efter rekommendation från Klaver har man även bestämt att man ska komplettera med en grind samt bättre belysning på den öppna innergården där huvuddelen av cykelstölderna har skett.