BRF Solregnet – Solna

Bostadsrättsföreningen Solregnet ligger i Rudviken i Solna, endast ca 5 minuters gångväg från Solna Centrum. Husen är byggda år 1985 och består av totalt 157 lägenheter samt ett par mindre lokaler. Då en stor del av cykelställen var placerade utanför entrédörrarna och inte på innergårdarna i kombination med det centrala geografiska läget gjorde att man hade stora problem med cykelstölder. Detta speciellt då de gamla cykelställen saknade möjlighet till ramlåsning. Detta var anledningen till att styrelsen bestämde sig för att uppgradera sina cykelställ.

För att passa in i miljön var det viktigt att de nya cykelparkeringarna även var estetiskt tilltalande. Lösningen blev totalt 64 st svartlackerade COBRA-ställ som utplacerades vid varje entrédörr. COBRA-slingan har förbättrat möjligheten till ramlåsning avsevärt vilket bör göra att antalet cykelstölder kommer att minska rejält framöver.