BRF Ritaren 5 & 12

BRF Ritaren 5 & 12 är en bostadsrättsförening på Södermalm i Stockholm som äger två fastigheter med sammanlagt 80 st bostadsrättslägenheter, 1 st hyresrätt samt 380 m2 hyreslokaler.

Som så många andra bostadsrättsföreningar, hade BRF Ritaren 5 & 12 också problem med alltför få cykelparkeringar. Detta hade lett till en oordning bland cyklarna och klagomål från de boende. Ett grundproblem var att de två huvudutrymmena som användes för cykelförvaring var långsmala (knappt 3,5 meter breda) och upplevdes som alltför små.

Efter platsbesök, föreslog Klaver Cykelparkering att man skulle använda en kombination av vertikala cykelparkeringar och stänger med rörliga krokar. Med denna lösning kunde man använda båda väggarna i cykelrummen och kunde därmed i stort sett dubblera antalet cykelparkeringar totalt. Grundtanken var att cyklar som används regelbundet parkeras i de vertikala cykelparkeringarna och cyklar som används sällan (eller aldrig) hängs upp i krokar på stänger.

Slutresultatet blev totalt 62 stycken vertikala cykelparkeringar och 28 st krokar på stång så summa hela 90 stycken cykelparkeringar i de två cykelrummen. En rejäl förbättring!