BRF Norr Mälarstrand

En bostadsrättsförening som med åren har fått allt större problem med ett ökande antal cyklar i befintligt cykelrum. I samband med en större ombyggnation/renovering av källarutrymmena, bestämde man sig för att även rusta upp och modernisera cykelrummet.

Totalt installerades 24 st vertikala cykelparkeringar, en transportbana med invändiga borstar för säkrare cykeltransport nedför den relativt branta trappan till cykelrummet samt en stång med krokar för cyklar som endast används sällan.