BRF Mullvaden

BRF Mullvaden är en bostadsrättsförening på Södermalm i Stockholm med 18 st lägenheter. Efter att ha färdigställt ett fint cykelrum i en del av parkeringsgaraget inklusive tvättplats för cyklar, saknade man endast en möjlighet att pumpa och meka med cyklar. Man kontaktade Klaver Cykelparkering och införskaffade en stor servicestation med kolvpump, verktyg i vajrar samt upphängningsanordning för cykel. Servicestationen installerades alldeles bredvid tvättplatsen där det fanns en ledig yta.