BRF Mästerlotsen 1

BRF Mästerlotsen 1 i Limhamn har två stycken fastigheter där det finns ett behov av förbättrade parkeringsmöjligheter. Cirka 180 st vertikala parkeringar får plats enligt våra beräkningar och man monterar löpande till de olika utrymmena.