BRF Hoppet i Huddinge

För att komplettera bilparkeringen utomhus med platser för cyklar på en annars oanvänd yta, installerades åtta stycken s.k. Mamba cykelparkeringar. Parkeringen erbjuder ramlåsningsmöjlighet på varje plats och yteffektivitet med varannan plats i marknivå och varannan lite högre.