BRF Götheborg, Hisingen, Göteborg

Cykelrum: 20 st horisontella cykelparkeringar.

Kundreferens:
Jorma Vesanan
Ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse.
kontakt@brfgotheborg.se
Tel 070-7838655