BRF Godhem

Bostadsrättsförening i Göteborg.

24 st horisontella cykelparkeringar av tvåvåningstyp samt 6 st vertikala cykelparkeringar.

Övrig info: Antalet cykelparkeringar maximerades genom att både horisontella och vertikala varianter användes.

Kundreferens:
Anders Elfving
Styrelsemedlem, BRF Godhem
elfving81887@yahoo.se
Tel 070-5903570