BRF Frankrike, Jönköping

För att öka yteffektiviteten samt förbättra stöldskyddet (ramlåsning) bytte man ut de gamla hjulhållarna till COBRA-ställ, totalt 24 st.

Kundreferens:
Viktor Åkesson, styrelseledamot i BRF Frankrike
E-mail: viktor.akesson@hotmail.com
Tel nr 072-5522412