BRF Frankrike, Jönköping

För att öka yteffektiviteten samt förbättra stöldskyddet (ramlåsning) bytte man ut de gamla hjulhållarna till COBRA-ställ, totalt 24 st.