BRF Fotografen, Trollhättan

För att få ordning i cykelrummet installerades 46 stycken vertikala cykelparkeringar. Kunden började med 23 stycken och beställde sedan ytterligare 23 stycken efter en kort utvärderingsperiod.

Kundreferens: BRF Fotografen 2
Telefon: 070 – 360 30 55