Blidsbergs Mekaniska

Blidsbergs Mekaniska är ett anrikt svenskt verkstadsföretag som grundades år 1946. Inriktningen är utveckling, tillverkning och försäljning av stålhallar, förråd, cykelgarage, parkmöbler och papperskorgar för såväl privata som offentliga miljöer.

Blidsbergs Mekaniska och Klaver Cykelparkering har de senaste åren assisterat varandra i vissa projekt samt köpt produkter av varandra när behov uppstått. Samarbetet fungerar generellt väl och det har visat sig att Klavers 2-våningsparkering passar väldigt bra i Blidsbergs BASTA, som kan levereras både som cykeltak och som cykelgarage.

Nedan ser Ni flera exempel, bland annat intill Kalmar Lasarett där ett flertal BASTA-moduler användes för att maximera antalet 2-våningsparkeringar från Klaver på den anvisade ytan. Resultatet blev både snyggt, användarvänligt och ändamålsenligt.

Vi hoppas på många gemensamma projekt tillsammans med Blidsbergs Mekaniska i framtiden!

Kalmar Lasarett
Kalmar lasarett
Kalmar Lasarett
Kalmar lasarett
2-våningsparkering på Blidsbergs Mekaniska
Västerås
Klavers 2-våningsparkering på Blidsbergs Mekaniska
Västerås
Västerviks lasarett
Västerviks lasarett
Sjukhusområdet Ryhov, Jönköping
Sjukhusområdet Ryhov, Jönköping
Sjukhusområdet Ryhov, Jönköping
Sjukhusområdet Ryhov, Jönköping
2-våningsparkeringar från Klaver i Barkaby
Barkaby
2-våningsparkeringar från Klaver i Barkaby
Barkaby