AxFast – Bryggmästaren Stockholm

AxFast är en fristående koncern inom Axel Johnson Gruppen som är specialiserad på fastigheter för handel och logistik i Sverige samt kontorsfastigheter i Stockholm. Verksamhetens fokus är att arbeta med hållbart företagande i utvalda lägen.

Mitt i Stockholm City, närmare bestämt i Klarakvarteren, ligger det gamla kvarteret Bryggmästaren som innehåller sex byggnader byggda mellan 1750-1985. AxFast hade ett behov av ytterligare cykelparkeringar inklusive laddning av elcykelbatterier men av naturliga skäl (pga det mycket centrala läget i gamla fastigheter) var såväl ytan som takhöjden en begränsande faktor. Man kontaktade Klaver Cykelparkering som utformade en lösning med totalt 22 st nya cykelparkeringar i ett relativt litet utrymme. Dessutom fick man plats med ett 4-facks laddskåp för elcykelbatterier!