AMF – Urban Escape (2)

Gallerian är namnet på ett övertäckt köpcentrum i stadsdelen Norrmalm i Stockholms innerstad. Anläggningen omfattar inte bara själva köpstråket utan består av fem fastigheter i kvarteret Trollhättan. Gallerian är belägen i den kommersiella mittpunkten i Stockholms city, med huvudentré från Hamngatan.

År 2016 inledde fastighetsägaren AMF Fastigheter en omfattande nygestaltning av Gallerian. Det är en del i projektet Urban Escape Stockholm. Projektet innefattade utöver nya butiker till Gallerian även en ombyggnad av fem hus, fyra gator och två torg. I projektet ingick även två nya hotell med totalt 540 rum, takbar och restaurang med uteservering samt ett bostadshus. Projektet avslutades år 2020. Idag anses Urban Escape vara en av Sveriges modernaste kontorslokaler och är arbetsplats för ca 7000 personer.

En del av denna omgestaltning har varit att skapa användarvänliga och säkra cykelparkeringar för de som arbetar i Gallerian. Detta har man bland annat gjort genom att bygga ett rejält cykelrum i garaget under själva Gallerian. Vi på Klaver Cykelparkering är stolta över att vi fick möjlighet att inreda detta cykelrum med totalt 216 st 2-våningsparkeringar, 146 st COBRA-parkeringar samt 44 st vertikala parkeringar. Totalt alltså 406 st cykelparkeringar. Dessutom en stor servicestation samt 3 st cykellåsparkeringar.

En komplett och toppmodern cykelparkering helt i linje med Urban Escape-projektet!