AMF Fastigheter – Urban Escape (1)

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Ett av AMF:s hittills största projekt är Urban Escape vid Brunkebergstorg som innebär en omvandling av den ikoniska shoppingdestinationen Gallerian och kvarteret runt denna. Sex hus, fyra gator, två torg och två internationella livsstilshotell och en galleria mitt i city bildar Urban Escape.

Idén till Urban Escape föddes när stora hyresgäster flyttade från Stockholm city. Istället för att se till varje enskild fastighet blev utgångspunkten att skapa ett helt kvarter för företagare i ett flertal fastigheter.

Detta krävde bland annat ett stort antal cykelparkeringsmöjligheter då hyresgästerna har en hög andel unga anställda som har en miljömedveten och sportig livsstil. Viktigt i sammanhanget var att cykelparkeringarna skulle vara så yteffektiva som möjligt eftersom kvadratmeterna är mycket värdefulla/kostsamma på denna destination.

I det ena av AMF:s cykelrum monterade Klaver Cykelparkering 55 st vertikala cykelparkeringar. Med en rumsbredd på knappt 4 meter blev de vertikala cykelparkeringarna en perfekt lösning då den vertikala positionen möjliggör att cyklar kan parkeras på båda långväggarna samt ytterligare några på kortsidorna.

I det andra cykelrummet gjorde den generösa takhöjden att man kunde få plats med 66 st tvåvåningsparkeringar och (på de ställen där takhöjden var begränsad) 12 st COBRA-parkeringar samt 5 st vertikala cykelparkeringar. Alltså totalt 83 st cykelparkeringar i detta rum.

Totalt blev resultatet 138 st cykelparkeringar i dessa två relativt små cykelrum!