AMF Fastigheter, Fatburen Magnus Ladulåsg. 65/Södermalmsallén 36

20 stycken Cobra parkeringar beställdes ursprungligen och kompletterades sedan med 16 ytterligare då kunden var mycket nöjd. Parkeringarna förankrades inte i marken utan kunden valde att ställa dem löst i cykelrummen för att känna av var de kommer att behövas bäst.