AMF Fastigheter, Fatburen Magnus Ladulåsg. 65/Södermalmsallén 36

20 stycken Cobra parkeringar beställdes ursprungligen och kompletterades sedan med 16 ytterligare då kunden var mycket nöjd. Parkeringarna förankrades inte i marken utan kunden valde att ställa dem löst i cykelrummen för att känna av var de kommer att behövas bäst.

Kundreferens:
Sofia Westerström, Driftledare Affärsområde Stor-Stockholm Söder
Telefon:  08- 696 25 92
E-mail: sofia.westerstrom@amffastigheter.se